هرچه اکنون هستیم محصول افکاری است که سابقاً داشته ایم و حالا داریم.
خانه » عمومی و متفرقه » استخدامی » استخدام شرکت مهندسی آب و فاضلاب وزارت نیرو سال 93

استخدام شرکت مهندسی آب و فاضلاب وزارت نیرو سال 93

آگهی استخدام شرکت مهندسی آب و فاضلاب وزارت نیرو سال 93

وزارت نیرو ضمن برگزاری آزمون استخدامی متمرکز در روز جمعه مورخ ۳۰/۸/۹۳ جهت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت های تابعه آن در سراسر کشور، استخدام می نماید.

1406691418

بقیه گزارش در ادامه مطلب

استخدام وزارت نیرو سال ۹۳ استختام استخدام جدید بزودی

شركت هاي تابعه (دولتي) وزارت نيرو به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود از محل مجوز شماره 6137/93/225 مورخ 4/5/1393 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري، مواد 51  و 57 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و  بخشنامه شماره 84597/200 مورخ 8/9/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، تعداد 616 نفر از افراد واجد شرایط را از طريق برگزاري آزمون توانمندي هاي عمومي و تخصصي، آزمون دانش مهارتي (مصاحبه) و طي فرآيند گزينش به شرط دارا بودن شرایط ذیل به صورت پيماني استخدام می نماید.

الف) شرايط عمومي استخدام :    

1- داشتن تابعيت ایران

2- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم براي داوطلبان مرد

3-  عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات

4- عدم محکومیت به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد(با تأیید مراجع ذیصلاح).

5- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند. با رعایت تصویب نامه شماره 88384/44178 مورخ 23/4/89 هیأت محترم وزیران.

6- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

7- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

8- دارا بودن شرايط احراز شغل

9- احراز صلاحيت هاي عمومي به تأييد گزينش

10- عدم منع قانوني جهت استخدام

11- كسب حد نصاب نمره آزمون عمومي تعیین شده (50 درصد)

12- نداشتن منع استخدام در دستگاه هاي دولتي به موجب آراء مراجع قانوني

13- داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني و يا بازخريد خدمت دستگاه هاي اجرایی باشند.

  

ب) شرايط اختصاصي استخدام :

داشتن شرايط سني به شرح زير :

1-      داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی ( لیسانس و بالاتر) در رشته های مرتبط با شغل مورد نظر

توضیح: حداقل 50 درصد استخدام برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر خواهد بود.

2-      حداقل سن 20 سال تمام (متولدين قبل از تاريخ 30/8/1373 ) و حداکثر سن 35 سال تمام  ( متولدين بعد از تاريخ 30/8/1358 )

تذکرات:

1-     موارد ذیل به شرط ارائه تأييديه های معتبر به سقف سن مقرر ( 35 سال) اضافه خواهد شد:

الف- داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل (از تاريخ 31/6/59 لغايت 29/5/67) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل.

ب- خواهر و برادر شهید، همسر و فرزند جانباز ( 25 درصد به پایین) ، همسر و فرزند آزاده کمتر از یک سال اسارت تا میزان 5 سال .

ج- جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان ( 25 درصد و بالاتر) ،همسر و فرزندان آزادگانی که حداقل یک سال سابقه اسارت دارند و فرد رزمنده ( با حداقل 6 ماه حصور داوطلبانه در جبهه ) از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

د- داوطلباني كه به صورت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاه هاي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، و شرکت های زیرمجموعه صنعت آب و برق به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان خدمت غیر رسمی آنها مشروط بر ارائه سابقه بیمه مورد تأیید.

2-   كارت مربوط به وضعيت نظام وظيفه ( آقايان ) و گواهي فراغت از تحصيل كليه داوطلبان اعم از سهميه ها و آزاد بايستي تا روز برگزاري آزمون آماده و صادر شده باشد و به همراه تائيديه پرداخت حق بيمه در موعد مقرر  ارائه گردد.

3-   از کل مجوز استخدامی اخذ شده، 25 درصد آن از میان جانبازان ، آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت و خواهر و برادر شهید تخصیص می یابد.

توضیح: درصورت باقیماندن سهمیه 25 درصد ایثارگران ( طبق لیست معرفی شده از بنیاد شهید و امور ایثارگران ) ، خواهران و برادران شهید که در آزمون شرکت و حد نصاب لازم را کسب نموده اند ، می توانند از سهمیه فوق استفاده نمایند.

4-   از کل مجوز استخدامی اخذ شده 5 درصد آن به رزمندگان ( با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها ) همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت تخصیص می یابد.

توضیح: مشمولین این بند بر اساس آگهی استخدامی در آزمون شرکت نموده ( رزمندگان بدون آزمون پذیرفته می شوند) و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت. انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده به ترتیب نمره کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند؛ انجام خواهد شد.

5-   استخدام مازاد بر 30 درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان آزاد واجد شرایط صورت خواهد گرفت، لذا افرادی که به هر دلیلی نتوانند از سهمیه های مربوط به ایثارگران برخوردار شوند ، می بایستی همپای سایر داوطلبان به رقابت بپردازند.

6-   ایثارگرانی که در آزمون شرکت می نمایند؛ در صورت پذیرفته شدن می بایست نسبت به ارائه گواهی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام نمایند.

7-   معلولین عادی به شرط کسب حد نصاب نمره لازم عمومی و دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مکتسبه از 3 درصد سهمیه قانونی برخوردار خواهند بود.( کسب حد نصاب نمره آزمون عمومی تعیین شده و داشتن توانایی جسمانی برای انجام وظایف شغل مربوط، از شروط لازم می باشد.)

توضیح: معلولین محترم که مشکل بینایی دارند جهت تأمین منشی یا مشکل حرکتی دارند جهت استقرار در طبقه همکف، با شماره تلفن مجری آزمون ، مربوط به شرکت انتخابی خود، مندرج در جدول «ز» تماس حاصل نمایند. در غیر این صورت امکان ارائه تسهیلات مربوط در روز برگزاری آزمون میسر نخواهد بود.

8-   انتخاب داوطلبان استخدامی برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان 3 برابر ظرفیت مود نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره آزمون عمومی تعیین شده را کسب کرده اند، به ترتیب بالاترین نمرات آزمون تخصصی انجام و اسامی آنان حداکثر 2 ماه بعد از آزمون در سایت اعلام خواهد شد.

9-   کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون عمومی صرفاٌ به منزله تأیید صلاحیت عمومی و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمی کند و انتخاب داوطلبان بر اساس نمرات آزمون تخصصی و با رعایت اولویت های مقرر صورت می پذیرد.

10- چنانچه در هر مرحله از فرآیند استخدام مشخص شود داوطلبی در زمان ثبت نام دانشجو بوده و تاریخ فارغ التحصیلی وی پس از موعد مقرر شده در آگهی است، استخدام وی منتفی خواهد شد.

11- در صورتی که داوطلبی با مدارک تحصیلی غیر مرتبط و یا پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در آگهی، در آزمون شرکت نماید ، از استخدام و ادامه اشتغال وی در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد.

12- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش میسر می باشد. ضمناٌ اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تأیید مراجع ذی صلاح از طریق سایت آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

توضیح: ارائه گواهی از سازمان بهزیستی و حسب مورد از مراجع ذیربط برای معلولین عادی در زمان بررسی مدارک الزامی است.

13- ایثارگران گرامی که متقاضی استفاده از سهمیه 5 درصد و معلولین محترم که متقاضی استفاده از سهمیه 3 درصد هستند، قبل از ثبت نام با بررسی جدول نیازهای استخدامی از وجود این سهمیه ها در شرکت مورد نظر خود، که در ستون نام شرکت ذکر شده است، اطمینان پیدا کرده و سپس اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم وجود هر یک از سهمیه های فوق در هر شرکت و انجام ثبت نام از سوی متقاضیان ذیربط در آن شرکت، هیچگونه نتیجه ای حاصل نخواهد شد و مسئولیت تبعات این موضوع به عهده داوطلبان می باشد.

توضیح: مهلت ارائه اصل مدارک لازم از سوی پذیرفته شدگان شامل مدرک تحصیلی، شناسنامه ، کارت ملی، مدرک وضعیت نظام وظیفه (مخصوص آقایان)، تأییدیه بنیاد شهید و امور ایثارگران ( برای سهمیه 5 درصد) و تأییدیه سازمان بهزیستی (برای سهمیه 3 درصد) و مدرک بومی به منظور تطبیق مدارک و تکمیل پرونده برای انجام مصاحبه به شرکت متقاضی استخدام، حداکثر 5 روز پس از اعلام نتایج آزمون می باشد.

14- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال ( اعلام ) مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان، مسابقه و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلا اثر می گردد.

15- معلولین و ایثارگران در صورت تمایل می توانند به صورت داوطلب آزاد در آزمون ثبت نام نمایند. بدیهی است که در این صورت امکان طرح مجدد موضوع استفاده از سهمیه مربوطه در کلیه مراحل بعد از آن به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.

مواد آزمون :

الف) مواد آزمون توانمندی های عمومی شامل:

1- زبان و ادبیات فارسی2- زبان انگلیسی عمومی 3- ریاضی و آمار مقدماتی  4- فن آوری اطلاعات 5- معارف اسلامی 6- اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی می باشد.

1: فن آوری اطلاعات شامل مهارت های 3 و 4 و 6 و 7 ICDL می باشد.

2: اقلیت های دینی از پاسخ گویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر مواد آزمون توزیع خواهد شد.

ب) سوالات آزمون تخصصی بر اساس رشته های شغلی طراحی می گردد.

براي مشاهده مواد (دروس) و جزئيات آزمون كتبي اينجا كليك نماييد.

 

ج) جدول نيازهاي استخدامي كه از طريق آزمون كتبي جذب خواهند شد.

براي ديدن جدول نيازهاي استخدامي اينجا كليك كنيد.

 

د) چگونگي ثبت نام:

داوطلبان پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در اين آگهي مي توانند از روز شنبه مورخ 10/08/93 حداكثر تا ساعت 24 روز یکشنبه مورخ 18/08/1393  از طريق پايگاه اطلاع رساني فوق الذكر اقدام به ثبت­نام در آزمون نمايند.

1-   داوطلبان مي بايست مبلغ 136000 ( یکصد و سی و شش هزار) ريال را بعنوان هزينه شركت در آزمون از طريق درگاه اينترنتي موجود در صفحه ثبت نام و با استفاده از كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم كارت و كد cvv2 پرداخت نمايند.

توضيح 1: پس از پرداخت هزينه آزمون به صورت اينترنتي، سيستم بانكداري اينترنتي بانك ملي ايران شماره تراكنش مربوطه را اعلام مي نمايد كه مؤيد انجام موفقيت آميز پرداخت است. در صورتي كه اين شماره اعلام نگرديد يا بروز هر گونه اشكال، قبل از اقدام مجدد براي پرداخت –  با كنترل موجودي خود –  از عدم برداشت در اقدام قبلي اطمينان حاصل نمايید.

توضيح 2: مبلغ هزينه ثبت نام به هيچ وجه مسترد نمي گردد.

2 –  پس از انجام كامل و موفقيت آميز ثبت نام كه شامل تكميل كليه فيلدهاي اطلاعاتي و پرداخت اينترنتي هزينه آزمون مي باشد، به داوطلبان كد رهگيري اختصاص يافته و اعلام مي شود. ضروري است كليه داوطلبان اين كد را يادداشت نموده و در حفظ آن دقت نمايند.

3-  به داوطلبان محترم توصيه مي شود كه رأساً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع به انجام ثبت نام اينترنتي، جدول نيازهاي استخدامي (جدول «ج») ، راهنما،  نحوه ثبت نام و مدرك تحصيلي مورد نياز در رشته شغلي مربوط را كاملاً‌ مطالعه و بررسي نموده و فايل رايانه اي عكس خود را با توجه به جزئيات اعلام شده در بند ” ه”  آماده نمايند.  ضمناً پيگيري مراحل بعدي مانند دريافت كارت ورود به جلسه آزمون، آگاهي از زمان و مكان برگزاري آزمون الزامي بوده و مسئوليت آن به عهده داوطلب مي باشد.

4-  ثبت نام در ساعات كم ترافيك، به مرور زمان و قبل از روزهاي پايان مهلت، سهولت بيشتري را به همراه خواهد داشت و بهتر است ثبت نام به روزهاي آخر موكول نشود.

      شايان ذكر است كه در صورت وجود اشكال در مرحله ثبت نام، مانند واضح نبودن عكس ارسالي توسط داوطلب، اطلاع رساني لازم از طريق ارسال پيامك به شماره تلفن همراه معرفي شده از سوي داوطلب يا برقراري تماس تلفني، براي ويرايش اطلاعات در موعد مقرر به عمل خواهد آمد (تاريخ مربوط به ويرايش اطلاعات متعاقباً به اطلاع داوطلبان رسانيده خواهد شد).  در صورت بي توجهي به پيامك ارسالي و اين موضوع، مسؤوليت تبعات آن به عهده داوطلب مي باشد.

      یادآوری می نماید ويرايش و تغيير دادن اطلاعات مربوط به وضعيت ايثارگري به هيچ وجه امكان پذير نخواهد بود. داوطلبان محترم دقت كافي و لازم را در اين موارد و به هنگام ثبت نام به عمل آورند.

5-  مهلت ثبت نام به هيچ وجه تمديد نخواهد گرديد.

تذكر: داوطلبان محترم در صورت درج اشتباه اطلاعات شخصي در مرحله ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر  مي توانند با شماره تلفن مجري آزمون ، مربوط به شركت انتخابي خود ، مندرج در جدول «ز» تماس حاصل نمايند . متذکر می شود  که ویرایش اطلاعات، فقط در زمان مقرر امکان پذیر خواهد بود.

 

ه) راهنما و نحوه ثبت نام :

1- از تايپ لاتين اطلاعات خودداري نماييد. 2- هنگام درج اطلاعات، كليد Caps Lock صفحه كليد خاموش باشد. 3- از زدن كليد (Enter)   در هنگام درج اطلاعات خودداري نموده و براي جدا كردن كلمات از يكديگر، از كليد فاصله(Space)  استفاده نماييد.4- تكميل اطلاعات كليه فيلدها الزامي است. 5- كد ملي خود را به صورت كامل ( با درج صفر) ‌و بدون خط تيره وارد نماييد. 6- براي الصاق عكس، از فايل اسكن شده عكس پرسنلي 4×3 (تمام رخ، زمينه روشن و جديد)‌، با فرمت JPG و با حجم حداكثر40 كيلوبايت استفاده نماييد. عكس هاي غير پرسنلي ارسالي به هيچ وجه مورد قبول نخواهد بود.  7- پس از تكميل نمودن اطلاعات، شماره رهگيري ثبت نام ارائه شده را يادداشت نماييد. ضمناً‌ امكان چاپ اطلاعات وجود دارد.8- فيلد مربوط به شماره بازيابي كه از نوع عددي و با 5 رقم مي باشد را به دلخواه تكميل نموده وآن را به دقت يادداشت كرده يابه خاطر بسپاريد. در صورت فراموش كردن كد رهگيري ثبت نام، با استفاده از اين شماره به همراه كد ملي و شماره شناسنامه مي توانيد كد رهگيري خود را بازيابي نماييد، لذا تا پايان مراحل آزمون از اين شماره كاملاً مراقبت نماييد. 9- پس از اتمام مراحل ثبت نام و كامل شدن آن،  به منظور ثبت دقيق اطلاعات از دكمه خروج استفاده نماييد.

و) توزيع كارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون:

1- ارائه كارت ورود به جلسه آزمون به صورت اينترنتي و از طريق پايگاه اطلاع رساني فوق الذكر از تاريخ 28/08/93 انجام خواهد پذيرفت.

2- آزمون در روز جمعه مورخ 30/08/93  در محل هايي كه آدرس آنها در زمان ارائه كارت اعلام مي گردد برگزار خواهد شد. شهر محل برگزاري آزمون مربوط به هر شركت در جدول « ز » ذكر شده است.

3-  در صورت ايجاد هرگونه تغيير در كليه جزئيات مربوط به مراحل برگزاري آزمون، اطلاع رساني لازم از طريق همين پايگاه اينترنتي به عمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به آگاهي يافتن ، رعايت و انجام آن ها مي باشند.

4 – ارائه كارت ورود به جلسه آزمون ( چاپ شده بر روي كاغذ ) هنگام ورود به حوزه الزامي است. در غير اينصورت از ورود داوطلب جلوگيري خواهد شد.

موارد قابل توجه:

1-     به امتیاز مکتسبه کارکنان قراردادی، کارگری و کارکنان طرح های عمرانی شاغل در صنعت آب و برق در هر یک از مراحل آزمون به میزان هر سال خدمت 2 درصد و حداکثر 20 درصد کل امتیاز آزمون، مشروط بر ارائه سابقه بیمه معتبر اضافه می گردد. واجدین شرایط بایستی ضمن مراجعه به لینک زیر و چاپ فرم مربوط، نسبت به اخذ تأییدیه سابقه کار در شرکت ذیربط اقدام نموده و فرم تکمیل شده را به همراه گواهی پرداخت حق بیمه، مربوط به همان سابقه اشتغال که از شعبه سازمان تأمین اجتماعی، ممهور به مهر و امضاء دریافت می نمایند، نزد خود نگهداری کرده و در صورت اعلام و درخواست، ضروری است مدارک فوق را ظرف مدت 48 ساعت به مجری آزمون، مربوط به شرکت انتخابی خود (جدول «ز») تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.

تذکر: به لحاظ لزوم آماده سازی به موقع نتایج نهایی آزمون، در صورت عدم ارائه مستندات فوق در مهلت مقرر؛ موضوع استفاده از امتیاز مربوط منتفی بوده و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.

برای مشاهده و چاپ فرم درخواست سابقه کار اینجا کلیک کنید.

2-     انتخاب افراد پذیرفته شده (کسانی که حد نصاب لازم را کسب نموده اند ) در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به ترتیب با بومی شهرستان، بومی استان و داطلب غیربومی می باشد.

توضیح 1- در سایر مناطق در شرایط یکسان داوطلب بومی اولویت دارد.

توضیح 2- بومی به فردی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد:

الف)محل تولد داوطلب با استان مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

ب) حداقل پنج سال از سنوات تحصیلی داوطلب (ابتدائی،راهنمایی یا دبیرستان) به صورت پیوسته در استان مورد تقاضا طی شده باشد.

ج) همسر و فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که استان محل تولد همسر یا پدر (شاغلین نیروهای مسلح) و یا محل سکونت کنونی آنان ( در خصوص بازنشستگان نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد.

د) فرزندان و همسر کارکنان رسمی ، پیمانی و نیروهای قراردادی که در اجرای مصوبات «کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران» به استان مورد تقاضا برای استخدام منتقل شده اند.

هـ) به آن دسته از افرادی که حداقل سه سال تمام سابقه کار تمام وقت در دستگاه های اجرایی استان مورد تقاضا برای استخدام با پرداخت حق بیمه داشته باشند.

و) همسر و فرزندان افراد بومی ساکن در استان.

توضیح 3- داوطلبان موضوع این بند چنانچه در ردیف معرفی شدگان برای مصاحبه قرار گیرند، بایستی مدارک لازم دال بر بومی بودن را در زمان بررسی مدارک ارائه نمایند.در غیر این صورت حذف خواهند شد.

3   در هر يك از رشته‌هاي شغلي امتحاني (مشخص شده در جدول نيازهاي استخدامي) صرفاً فارغ‌التحصيلان همان رشته و گرايش مي‌توانند شركت كنند و پذيرش ديگر رشته‌ها يا گرايش‌ها امكان‌پذير نمي ­باشد. در صورت كتمان موضوع، بدون داشتن حق هرگونه اعتراض، قبولي ایشان در هر مرحله از آزمون ملغي اعلام خواهد شد.

4پذيرفته شدن داوطلب جهت شركت در آزمون با توجه به مقطع، رشته و گرايش تحصيلي ذكر شده در هنگام ثبت نام صورت مي پذيرد. مسؤوليت صحت و سقم اين موارد و ارائه اصل مدارك مربوط به شرايط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.  

5   مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در صورت پذيرفته شدن در آزمون ( حداكثر دو ماه پس از اعلام نتيجه ) مي بايست به تائيد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد .

6-      دارندگان مدرك تحصيلي معادل، صادره از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده اند و سازمان مذكور براي آنان گواهينامه مبني بر امكان ادامه تحصيل در مقطع بالاتر تحصيلي با ارزش علمي صادر نموده، به شرط رعايت كليه شرايط و ضوابط مندرج در اين اطلاعيه مجاز به ثبت نام در آزمون مي باشند.    

7-      قبولي در آزمون به منزله استخدام قطعي نمي‌باشد بلكه انجام مراحل بعدي شامل مصاحبه‌، گزينش، معاينات پزشكي و اخذ عدم سوء پيشينـه از مراكز ذيصـلاح نيز الزامي مي‌باشـد.

8-      پذيرفته‌ شدگان نهايي مي‌بايستي آمادگي خدمت و اشتغال به كار در هر يك از شهر‌هاي استان حوزه فعاليت شركت كه در جدول نياز هاي استخدامي  تعيين شده است را داشتـه باشند و موظف به سپردن ده (10 ) سال تعهد خدمتي به صورت محضری در رشته شغلي و محل خدمت تعيين شده به شركت مي باشند.

9–      در اين آزمون، هر داوطلب مي تواند صرفاً براي يك رشته شغلي در شركت مورد نظر خود ثبت نام نمايد.                                                                                                                   

ز)‌ جدول مشخصات شركت ها و مجريان آزمون:

براي مشاهده مشخصات و جزئيات شركتها و مجريان آزمون اينجا كليك نمائيد .

 

برای ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک کنید.

اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه


استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع امکانپذیر است. این سایت ثبت شده در ستاد ساماندهی وزارت ارشاد اسلامی میباشد و تمام فعالیت های این سایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. - طراحی شده توسط پارس تمز