بایگانی برچسب ها: اسپری ها و هوا

محصولات زیبایی و اهمیت آنها

محصولات زیبایی و اهمیت آنها

محصولات زیبایی و اهمیت آنها مطلبی درباره هنگامی که شما بر روی لوسیون و آرایش خود، اسپری استفاده کنید. این اسپری ها باعث انتشار گازهای گلخانه ای (همراه با کارخانه ها و دیگر منابع صنعتی)، اکثریت عظیم گازهای سمی را که در جوامع بزرگ شهر پخش شده بود، ساخته شد. در حال حاضر، محققان می گویند، بخش قابل توجهی از انتشار گازهای گلخانه ای ثبت شده در حوادث ترافیک هوایی، از خودروهای خود خارج نمی شوند. آنها از افراد داخل آنها می آیند و از محصولات مراقب...

ادامه مطلب