بایگانی برچسب ها: بهتر بگذرانید

تعطیلات را بهتر بگذرانید

تعطیلات را بهتر بگذرانید

تعطیلات را بهتر بگذرانید بیایید با آن روبرو شویم، آخر هفته ها و تعطیلاتی که بعضی مواقع نمیدانیم چکار کنیم . بیش از سه چهارم مردم می گویند که تعطیلات را خوب گذراندند، بر اساس نظرسنجی اخیر. شروع هفته شما غمگین، مضطرب است که به سختی میتواند یک هفته سالم باشد. راه حل؟ اگر آخر هفته خوبی داشته باشید به طور هدفمند برای پنج روز آینده آماده میشوید. برنامه غذایی داشته باشید سعی کنید غذای مقوی و خوبی را برای آخر هفته ها تدارک ببینید به ذهن و روح خ...

ادامه مطلب